De autobelasting per maand uitrekenen

Op onze website vindt u bijdragen over uiteenlopende vragen met betrekking tot MRB en autobelasting per maand. MRB betekent motorrijtuigenbelasting en wordt ook wel wegenbelasting genoemd. Deze heffing draag je af als je eigenaar bent van een automobiel of motorrijtuig. De hoeveelheid aan motorrijtuigenbelasting wordt bepaald middels het gewicht van de auto, de brandstof en de streek waarin je woont. Deze heffing betaal je onafhankelijk van de hoeveelheid kilometers dat je aflegt. Dus of dat nu 1 of honderdduizend km is, je betaalt dezelfde hoeveelheid wegenbelasting. Wil je uitrekenen hoeveel wegenbelasting je straks gaat betalen en hoe het werkt met autobelasting per maand? Zie op deze site.

Zodra je in het bezit bent van een motorrijtuig is het van groot belang om te weten hoeveel autobelasting je dient te betalen. Het bedrag aan wegenbelasting kun je uitrekenen door de vragen van de handige wegenbelasting calculator nauwkeurig te beantwoorden. Het is mogelijk om de wegenbelasting per maand te betalen, maar je kunt de motorrijtuigenbelasting ook per tijdvak van drie maanden betalen. De betaling verloopt automatisch nadat je het voertuig op je naam hebt gezet.

Jij hebt gezocht over autobelasting per maand, op deze site hebben wij echter nog geen standaard antwoord over geschreven. Indien genoeg mensen belangstelling hebben aangaande autobelasting per maand, zullen wij een uitgebreid antwoord opstellen in relatie tot het thema om je daarover zo uitvoerig als mogelijk te voorlichten. Blijf op de hoogte van feiten betreffende autobelasting per maand via onze nieuwsbrief.

Samenstelling MRB

Een gedeelte dat je afdraagt aan motorrijtuigenbelasting gaat richting de staatskas van de regering. Een ander stuk gaat richting de streek waarin je leeft. Dit kan per streek nogal eens verschil uitmaken en betrekking hebben op autobelasting per maand. Noord-Holland is hier het goedkoopste en Zuid-Holland het duurst. Op jaarbasis kan het verschil voor een gemiddelde automobiel oplopen tot honderd euro ieder jaar. Met een bedrag van 3,2 miljard euro op jaarbasis zijn dit goede inkomsten voor Den Haag. Voor de provincies is dit zelfs de allegrootste inkomstenpost door middel van een bedrag van 1,3 miljard euro per jaar.

Wegenbelasting-vrij

Je betaalt niets aan wegenbelasting als u eigenaar bent van een personenauto met een lage CO2-emissie. De bovengrens voor een motorrijtuig op benzine is 110 gr CO2 per kilometer, voor diesel ligt deze op 95 gr CO2 / km. Lees hier de volledige lijst over voertuigen zonder belasting. Je kunt aanspraak maken op de wegenbelastingvrije regeling tot het einde van 2013. Hierna wordt de regelgeving op het gebied van wegenbelasting en BPM gewijzigd. Wil je over dit onderwerp en autobelasting per maand op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.
Overigens ben je eveneens geen MRB verschuldigd indien je eigenaar bent van een auto van 25 jaar of ouder. De automobiel valt dan onder de oldtimer wet. Ook aan deze regeling komt een einde, autorijtuigen met een bouwjaar vanaf 1 jan. 1987 of later komen hier nooit meer voor in aanmerking.

Afrekenen van motorrijtuigenbelasting

Voor het afrekenen van wegenbelasting hoeft men niks te doen. Dit gebeurt vanzelf wanneer de automobiel op uw naam wordt geplaatst op het postkantoor. Het betalen geschiedt middels acceptgiro of automatische incasso.