BPM

BPM is de belasting van personenauto’s en motoren. Deze belasting is in 1992 ingevoerd en geldt voor iedere in Nederland geregistreerde personenauto, bestelauto of motor. Ook voor auto’s en motorrijwielen met een buitenlands kenteken (in gebruik genomen op of na 1 juli 2005) betaal je als Nederlander BPM.

De betaling van BPM voor nieuwe auto’s en motoren wordt verricht door de dealer. Bij de import van een auto of motor dien je zelf (een deel) BPM te betalen. Hiervoor kun je naar een RDW-keuringstation.

Het bedrag van de BPM is opgebouwd uit verschillende onderdelen en is in de loop der jaren gewijzigd. Bij de import van een auto heb je de keuze of je de huidige BPM regeling wilt hanteren of degene die gold toen de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Hieronder een overzicht van de opbouw van de BPM berekening voor een personenauto in 2013.

Vanaf 2013 wordt de BPM alleen berekend op basis van de CO2-uitstoot en het soort brandstof. De prijs van de auto is dus niet van belang.

BPM vrijstelling

Voor energiezuinige auto’s geldt een vrijstelling op BPM. Voor een personenauto op benzine of LPG ligt die grens op 95 gram, voor een diesel op 88 gram. Stoot je auto dus zoveel of minder CO2 uit dan betaal je bij aanschaf geen BPM.

BPM auto op benzine, LPG of aardgas

De BPM die je moet betalen voor een auto op benzine, LPG of aardgas kun je berekenen aan de hand van onderstaande tabel.

Schijf CO2 uitstoot Basisbedrag Per gram extra vanaf startwaarde schijf (dik gedrukt)
0 tot 95 gram/km 0 0
1 95 – 140 gram/km 0 € 125
2 140 – 208 gram/km € 5.625 € 148
3 208 – 229 gram/km € 15.689 € 276
4 229 gram/km en meer € 21.485 € 551

Voorbeeld BPM berekening auto op benzine

Met bovenstaande tabel kun je bijvoorbeeld de BPM berekenen voor een auto op benzine die 200 gram CO2 uitstoot. Dit gaat als volgt:

 1. Bepaal schijf: Met een CO2 uitstoot van 200 gram, valt de auto in schijf 2
 2. Basisbedrag: Het basisbedrag voor schijf 2 is € 5.625
 3. Per gram extra: De startwaarde van schijf 2 is 140 gram CO2. 200 – 140 = 60 Gram CO2 extra bovenop de startwaarde, 60 x € 148 (het tarief per gram extra in schijf 2) = € 8.880.
 4. Totaal: Het totaalbedrag aan BPM is dus € 5.625 + € 8.880 = € 14.505.

BPM auto op diesel

De BPM die je moet betalen voor een auto op diesel kun je berekenen aan de hand van onderstaande tabel. Daarnaast betaal je nog dieseltoeslag voor elke gram CO2 boven de 70. Als je auto aan de Euro6-norm voldoet, ontvang je weer € 500 korting.

Schijf CO2 uitstoot Basis bedrag Per gram extra vanaf startwaarde schijf (dik gedrukt)
0 tot 88 gram/km 0 0
1 88– 131 gram/km 0 € 125
2 131 – 192 gram/km € 5.375 € 148
3 192– 215 gram/km € 14.403 € 276
4 215 gram/km en meer € 20.751 € 551
Dieseltoeslag Voor elke gram CO2 boven 70, betaal je € 56,13
Euro6-norm € 500 korting wanneer de auto aan de Euro6-norm voldoet

Voorbeeld BPM berekening auto op diesel

Met bovenstaande tabel kun je bijvoorbeeld de BPM berekenen voor een auto op diesel die 200 gram CO2 uitstoot. Dit gaat als volgt:

 1. Bepaal schijf: Met een CO2 uitstoot van 200 gram, valt de auto in schijf 3
 2. Basisbedrag: Het basisbedrag voor schijf 3 is € 14.403
 3. Per gram extra: De startwaarde van schijf 3 is 192 gram CO2. 200 – 192 = 8 Gram CO2 extra bovenop de startwaarde, 8 x € 276 (het tarief per gram extra in schijf 3) = € 2.208.
 4. Tussenstand: Het bedrag aan BPM is nu € 14.403 + € 2.208 = € 16.611, maar daar komt nog de dieseltoeslag bij.
 5. Dieseltoeslag: 200 – 70 = 130, dat vermenigvuldigd met € 56,13 = € 7.296.
 6. Totaal: € 16.611 + € 7.296 = € 23907 wat je betaalt aan BPM bij een diesel met 200 gram CO2 uitstoot per kilometer.
 7. Euro6-norm: Je mag € 500 aftrekken van het totaal als de auto aan de Euro6-norm voldoet.
[sb name=”adsense 468×15″]

Afschrijvingstabel 2013

Bovenstaande BPM berekeningen gelden bij de aanschaf van nieuwe (in Nederland gekochte) auto’s. Wanneer je een tweedehands auto importeert betaal je ook BPM maar niet het volledige bedrag. Afhankelijk van de leeftijd van de auto ontvang je een bepaalde korting op de BPM. Hier worden de volgende afschrijvingspercentages voor gehanteerd:

1 2 3 4
De auto of motor is voor het eerst in gebruik genomen na een periode van maar minder dan dan is het afschrijvingspercentage Tel voor elke maand langer dan in de eerste kolom het volgende percentage op
0 dagen 1 maand 0% 8%
1 maand 3 maanden 8% 3%
3 maanden 5 maanden 14% 2,5%
5 maanden 9 maanden 19% 2,25%
9 maanden 1 jaar en
6 maanden
28% 1,444%
1 jaar en
6 maanden
2 jaar en
6 maanden
41% 0,917%
2 jaar en
6 maanden
3 jaar en
6 maanden
52% 0,833%
3 jaar en
6 maanden
4 jaar en
6 maanden
62% 0,75%
4 jaar en
6 maanden
5 jaar en
6 maanden
71% 0,416%
5 jaar en
6 maanden
6 jaar en
6 maanden
76% 0,416%
6 jaar en
6 maanden
7 jaar en
6 maanden
81% 0,333%
7 jaar en
6 maanden
8 jaar en
6 maanden
85% 0,333%
8 jaar en
6 maanden
9 jaar en
6 maanden
89% 0,25%
9 jaar en
6 maanden
  92% 0,083%

Voorbeeld berekening BPM bij import

In het voorbeeld van bij de personenauto op benzine met een uitstoot van 200 gram CO2 dient er € 14.505 aan BPM betaald te worden. Als dat een auto betreft die precies 6 jaar oud is, dan mag aan de hand van bovenstaande tabel hier een percentage van 76 + (6 x 0,416) = 78,496% van afgetrokken worden. Oftewel je betaalt dus (100% – 78.496%) 21,504% van de BPM, wat neerkomt op € 3119,16 (€ 14.505 x 21,504%). Je kunt er echter ook voor kiezen om de auto te importeren onder de BPM-regeling die 6 jaar geleden gold, toen de auto voor het eerst in gebruik genomen werd.

Wil je zelf de BPM berekenen voor een auto? Doe dit dan gemakkelijk met onze BPM-Calculator. Je ziet dan direct welke BPM-regeling, de huidige of degene die gold toen de auto voor het eerst in gebruik genomen werd, het voordeligst is.