Home / Autoverzekering

Autoverzekering

Iedereen in Nederland die een auto koopt is verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Autoverzekeringen zijn in het leven geroepen om de schade (zowel materieel als fysiek) te dekken die vele automobilisten ieder jaar maken.

Soorten verzekeringen
In Nederland zijn er drie soorten autoverzekeringen: de WA-autoverzekering, WA + Beperkt Incasso en als laatste de WA + Volledig Incasso Autoverzekering (ook wel all-risk verzekering genoemd).

Iedere automobilist is verplicht om ten minste de WA-autoverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade die jouw auto veroorzaakt bij een ander voertuig. Deze verzekering is autogebonden en geldt dus ook als een ander in jouw auto een ongeluk veroorzaakt.De WA-verzekering is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden.

De tweede verzekering, de WA + Beperkt Incasso, biedt naast dekking van schade aan een ander voertuig ook dekking voor schade aan je eigen auto. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat deze schade veroorzaakt moet zijn door een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld brand. Deze voorwaarden verschillen per verzekeraar. Ook geldt er meestal een eigen risico.

De derde en meest uitgebreide autoverzekering is de All Risk- verzekering. Deze verzekering dekt in bijna alle gevallen schade van een andere wagen en schade aan het eigen voertuig.

En verder?
In Nederland zijn er ontzettend veel bedrijven die autoverzekeringen aanbieden. Deze verschillen uiteraard op veel gebieden van elkaar: prijzen, voorwaarden, klantcijfers etc. Maar er zijn nog veel meer onderwerpen die iets te maken
hebben met de categorie autoverzekeringen! Denk bijvoorbeeld aan meldcodes, risicogroepen en speciale kortingen voor ambtenaren. Kun je nog wel aan een autoverzekering komen als je bekend staat als wanbetaler? En hoe zit het eigenlijk met het (tijdelijk) schorsen van een autoverzekering?